Zurmi

Zurmi
Boko 1
Dauran Birnin Tsaba 1
Dole 1
Kanwa 1
Kwashabawa 1
Mashema 1
Mayasa Kuturu 0
Moriki 1
Rukudawa 1
Yanbuki-Dutsi 0
Zurmi 1