Navoiy Viloyati

Navoiy Viloyati
Konimex Tumani 30
Tomdi Tumani 56
Uchquduq Tumani 99