Navoiy Viloyati

Navoiy Viloyati
Konimex Tumani 38
Tomdi Tumani 65
Uchquduq Tumani 99