Museivägen

Museivägen is a street in Uppsala län.