Stinsvägen

Stinsvägen is a street in Uppsala län.