Nyhamravägen

Nyhamravägen is a street in Uppsala län.