Bruksvägen

Bruksvägen is a street in Uppsala län.