Tegelbruksvägen

Tegelbruksvägen is a street in Uppsala län.