Järnvägsgatan

Järnvägsgatan is a street in Uppsala län.