Göte Rickmans park

Göte Rickmans park in Uppsala län.