Yttervägen

Yttervägen is an asphalted street in Uppsala län.