Verkstadsgatan

Verkstadsgatan is a street in Uppsala län.