Rubanksvägen

Rubanksvägen is a street in Uppsala län.