Långsängsvägen

Långsängsvägen is a street in Uppsala län.