Västerlånggatan

Västerlånggatan is a street in Uppsala län.