Västra Ågatan

Västra Ågatan is an asphalted, illuminated street in Uppsala län.