Södra Fredsgatan

Södra Fredsgatan is a street in Uppsala län.