Gästgivargatan

Gästgivargatan is a street in Uppsala län.