Anfeltsvägen

Anfeltsvägen is a street in Uppsala län.