Rosengrensvägen

Rosengrensvägen is a street in Uppsala län.