Ärilsvägen

Ärilsvägen is a street in Uppsala län.