Nhà ga Hàng không

Nhà ga Hàng không is a building in Thị trấn Trường Sa.