Cartogiraffe.com

Xã Bum Nưa

Bản đồ của Xã Bum Nưa. Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Trong khu vực lân cận, bạn có thể tìm thấy, giữa những thứ khác: nơi: 4; làng: 3. Trong Xã Bum Nưa, có 15 con đường.