Cartogiraffe.com

Huổi Đá Bum

Huổi Đá Bum là một dòng suối ở Xã Nậm Khao.

Pin để hiển thị vị trí trên bản đồ Huổi Đá Bum

Đường thủy
Sông