Cartogiraffe.com

Đường Mường Tè - Pa Tần

Đường Mường Tè - Pa Tần là một con đường liên bang ở Huyện Nậm Nhùn.

Pin để hiển thị vị trí trên bản đồ Đường Mường Tè - Pa Tần

Loại đường
Đường liên bang
Làng
Trung Chải, Hua Bum
Nơi
Nậm Sảo 1, Trung Chải 2, Trung Chải 1