Cartogiraffe.com

Đường Lê Quý Đôn

Đường Lê Quý Đôn là một con đường phụ ở Phường Quyết Thắng.