Cartogiraffe.com

Xã Nậm Tăm

Bản đồ của Xã Nậm Tăm. Tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Trong khu vực lân cận, bạn có thể tìm thấy, giữa những thứ khác: nơi: 13; thành phố: 1; trạm xăng: 1; chi nhánh bưu điện: 1. Trong Xã Nậm Tăm, có 20 con đường.