сэлэнгэ зочид буудал

сэлэнгэ зочид буудал is a hotel in Баян-Өндөр. In the area there are, inter alia, a restaurant and a supermarket.

сэлэнгэ зочид буудал

building
Yes
Tourism
Hotel
Restaurant
Сэлэнгэ ресторан
Supermarket
Фрутто
Office products
Цахиурт бичиг хэрэг