بخش مرکزی ملارد

بخش مرکزی ملارد
دهستان ملارد شمالی
شهرک جعفریه 0
ملاردویلای جنوبی 0
قشلاق ملارد 0
دهستان ملارد جنوبی 76
ملارد
مارلیک 0