دهستان ملارد شمالی

دهستان ملارد شمالی
شهرک جعفریه 101
ملاردویلای جنوبی 4
قشلاق ملارد 40