جاده امید آباد

جاده امید آباد is a street in بخش باباحیدر.

جاده امید آباد

type of road
District road
Village
امید آباد سراب