جاده فتح آباد

جاده فتح آباد is a street in بخش مرکزی.

جاده فتح آباد

type of road
Secondary road
Village
فتح آباد