ตลาดวรรณการ (ตลาดพลับพลา)

ตลาดวรรณการ (ตลาดพลับพลา) is a marketplace in จังหวัดจันทบุรี.