โรงแรม โชคดี รีเจ้นท์

โรงแรม โชคดี รีเจ้นท์ is a hotel in ถนนสุขุมวิท 90/12-15 in จังหวัดจันทบุรี.