ห้างทองสัมพันธ์ สาขาพลับพลา

ห้างทองสัมพันธ์ สาขาพลับพลา is a shop in ถนนสุขุมวิท 90/10-11 in จังหวัดจันทบุรี.