კახიანის II შესხვევი (Kakhiani II Aly)

კახიანის II შესხვევი (Kakhiani II Aly)

Straßentyp
Nebenstraße
Schule
1-ი საჯარო სკოლა
Beyond dummy