ჭავჭავაძის ჩიხი (Chavchavadze Dr)

ჭავჭავაძის ჩიხი (Chavchavadze Dr)

Straßentyp
Nebenstraße
Beyond dummy