Trg Stjepana Radića

Trg Stjepana Radića

Tip ulice
za pješake