Rezervoare Uzina de apă nr. 1

Rezervoare Uzina de apă nr. 1 in Arad.

Rezervoare Uzina de apă nr. 1

landuse
industrial