Pilspetsvägen

Pilspetsvägen is a street in Uppsala län.