Svärdvägen

Svärdvägen is a street in Uppsala län.