Spjutvägen

Spjutvägen is a street in Uppsala län.