Nhà văn hóa Trường Sa

Nhà văn hóa Trường Sa is a community centre in Xã Song Tử Tây.

Nhà văn hóa Trường Sa

Object
Community centre
building
Public