Cartogiraffe.com

UBND xã Nậm Tăm

UBND xã Nậm Tăm là một khu vực thương mại tại Huyện Sìn Hồ.

Pin để hiển thị vị trí trên bản đồ UBND xã Nậm Tăm

Đối tượng
Toà thị chính
Sử dụng đất
Kinh doanh
Chi nhánh bưu điện
Bưu điện Văn hoá xã Nậm Tăm