สะพานกิจจานนท์

สะพานกิจจานนท์ is a street, also known as สะพานตันหยง in จังหวัดจันทบุรี.