เรือนแดง

เรือนแดง is a university in จังหวัดจันทบุรี.