ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำ

ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำ is a university in จังหวัดจันทบุรี.