หอประชุมรำไพพรรณี (หอประชุมใหญ่)

หอประชุมรำไพพรรณี (หอประชุมใหญ่) is a university in จังหวัดจันทบุรี.

หอประชุมรำไพพรรณี (หอประชุมใหญ่)

building
University