อาคาร อัญมณีศาสตร์

อาคาร อัญมณีศาสตร์ is a university in จังหวัดจันทบุรี.

อาคาร อัญมณีศาสตร์

building
University