ตึก 1 นิติศาสตร์

ตึก 1 นิติศาสตร์ is a university in จังหวัดจันทบุรี.