อาคาร ครุศาสตร์ (หลังใหม่)

อาคาร ครุศาสตร์ (หลังใหม่) is a university in จังหวัดจันทบุรี.

อาคาร ครุศาสตร์ (หลังใหม่)

building
University